Đà Nẵng: Ngành bảo hiểm xã hội về đích đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu

Thứ ba - 13/12/2022 21:21

Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng cơ bản về đích các chỉ tiêu của ngành trong năm 2022. Đề xuất sớm triển khai mô hình tổ dân phô điển hình về phát triển BHXH tự nguyện.
Đà Nẵng: Ngành bảo hiểm xã hội về đích đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết ước đến hết tháng 12/2022, đơn vị sẽ đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đã đặt ra cho năm 2022.

Công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc là 242.573 người, đạt 101,92% kế hoạch giao của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 235.643 người, đạt 101,93% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 21.504 người, đạt 100% kế hoạch.

Tổng số người tham gia các loại hình bảo hiểm y tế là 1.097.417 người, đạt 100% kế hoạch; số thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 5.764,79 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Trong năm, cấp mới 32.810 sổ bảo hiểm xã hội, tăng 26,61% so với năm 2021; cấp lại 14.510 sổ, tăng 3,89% so với năm 2021. Cấp mới 341.580 thẻ thẻ bảo hiểm y tế, tăng 7,21%; cấp lại 109.130 thẻ, tăng 56,91% so với năm 2021….

Về chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đến hết năm 2022 đã chi từ nguồn ngân sách nhà nước gần 565,58 tỷ đồng; chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội là hơn 4.200,9 tỷ đồng; chi bảo hiểm thất nghiệp gần 303,99 tỷ đồng; chi bảo hiểm y tế khoảng 2.320,87 tỷ đồng.

Bình quân tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng, tử tuất bằng hình thức không dùng tiền mặt...đạt 82,97%, vượt 38,29% so với mục tiêu đặt ra.

Trong năm bảo hiểm xã hội thành phố đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 38 cơ sở khám chữa bệnh đầu mối trên địa bàn. Kết qủa, đã có hơn 2,533 triệu lượt người dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, tăng 33,1% so với năm 2021. So với tổng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 của Chính phủ giao thì tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Đà Nẵng dự kiến vượt 5% so với dự toán.

Ông Đinh Văn Hiệp – Giám đốc bảo hiểm xã hội Đà Nẵng cho biết, trong năm 2022, công tác thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc, bảo đảm ổn định kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, trong công tác bảo hiểm xã hội vẫn còn những khó khăn vướng mắc như tốc độ gia tăng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế còn chậm. Việc giải quyết các chế độ, quyền lợi đối với người lao động trong trường hợp doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp mà giải thể, phá sản, chủ là người nước ngoài bỏ trốn vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Ý thức chấp hành chính sách pháp luật và quan tâm quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số chủ sử dụng lao động còn chưa cao….

23 1

Đề xuất sớm triển khai mô hình mỗi xã, phường xây dựng tổ, thôn điển hình về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong năm 2023, bảo hiểm xã hội Đà Nẵng sẽ chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hộị, bảo hiểm y tế. Bên cạnh phát triển người tham gia, bảo hiểm xã hội sẽ đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; rà soát, đánh giá lại các nhóm đối tượng tiềm năng; tiếp tục nghiên cứu, duy trì, xây dựng, phát triển các mô hình hiệu quả, bền vững; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công tác truyền thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ….

Để hoàn thành tốt các mục tiêu bảo hiểm xã hội năm 2023, bảo hiểm xã hội Đà Nẵng kiến nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm mức đóng từ ngân sách địa phương đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp,... tích cực tham gia, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc xây dựng, phát triển các mô hình Tổ chức dịch vụ thu, mô hình vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là thành viên, thân nhân, người lao động trong tổ chức... Có lộ trình bổ sung các nhóm đối tượng khác như người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, tàn tật, người cao tuối dưới 80 tuổi, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố,…được hỗ trợ thêm từ ngân sách với mức cao hơn.

Đặc biệt là sớm triển khai mô hình mỗi xã, phường xây dựng một thôn, tổ dân phố điển hình về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm sửa đổi, bổ sung đồng bộ các luật, quy định liên quan thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Tác giả bài viết: https://congthuong.vn/da-nang-nganh-bao-hiem-xa-hoi-ve-dich-dat-va-vuot-tat-ca-cac-chi-tieu-230730.html

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây